Kezdőlap arrow Lakossági hitel arrow Személyi kölcsön

Személyi kölcsön

SZEMÉLYI HITEL

Személyi kölcsön jövedelemvizsgálat alapján ingatlanfedezet nélkül

Napokon belül pénzre van szüksége?
töltsön ki egy személyi hitel ajánlat adatlapot!

Hitelek igényelhetők ingatlanfedezettel vagy anélkül. Hitelek szabad felhasználásra, többféle hitel fajta forint, euró vagy CHF alapon. Hitelek minden valutanemben. Tekintse meg hitelajánlatunkat!

 • Elbírálástól függően kezes és ingatlanfedezet nélkül igényelhető.
 • Tetszőleges célra felhasználható.
 • Százezres vagy milliós közötti kölcsönösszeg igényelhető, változó futamidőre, forint- vagy deviza alapon.
 • Forintalapú kölcsön esetén nincs árfolyamkockázat, a futamidő teljes hossza alatt állandó a törlesztőrészlet.
 • Devizaalapú kölcsön esetén a törlesztőrészlet alacsonyabb lehet, de árfolyamkockázattal kell számolni.
 • Adóstárs bevonásával a kölcsönösszeg akár nagyobb is lehet.
 • A futamidő teljes hossza alatt a folyószámlára történő rendszeres munkabér átutalás esetén kedvező kamattal és alacsony törlesztőrészlettel igényelhető a kölcsön.
 • Hitelfedezeti Biztosítás: mely váratlan esetekben is fedezetet nyújt a havi törlesztőrészletek vagy a fennálló tőkeösszeg megfizetésére, a biztosítási feltételekben meghatározottak szerint. A biztosítás választható szolgáltatás, igénylése a hitelbírálatot nem befolyásolja.
 • Néhány perc alatt megtudhatja, hogy mekkora kölcsönösszeghez juthat.
 • Személyi Kölcsön igényét rövid elbírálás után a lehető leggyorsabban megválaszoljuk.

Az igényléshez szükséges dokumentumok
 • az online érdeklődő lap kitöltése
 • bankszámlakivonat, melyre a munkabér érkezik
 • munkáltatói igazolás
 • a továbbiakról a bank munkatársai tájékoztatják
Minimum jövedelem

Egyedülálló személy alacsonyabb nettó jövedelem szükséges mint társas igényléskor. A szükséges havi nettó jövedelem pontos összegéről a bank munkatársai adnak tájékoztatást.

Személyi Kölcsön igényléséhez kérjük töltse ki az online űrlapot amelynek alapján a továbbiakról a bank munkatársai értesítik Önt. 


 Már nem aktuális, korábbi ajánlatunk:

 

Személyi kölcsön

 

 

A hitel összege:
- minimum 250 000 Ft (vagy annak megfelelő EUR/CHF összeg),
- maximum 5 000 000 Ft

A hitel futamideje: minimum 12 hónap, maximum 6 év, hathónapos lépcsőkkel

Igénylési feltételek: SZEMÉLYI KÖLCSÖN HUF, CHF, EUR
A hitelt igényelheti minden 18. életévét betöltött cselekvőképes, devizabelföldi természetes személy, aki a kölcsön
lejáratáig nem tölti be a 68. életévét; van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme, amelynek havi nettó átlagos összege legalább 60.000,-Ft, és a Bank által meghatározott hitelezési feltételeknek megfelel, illetve akit a Bank a hitelelbírálás során hitelképesnek minősít.

1. A hitel célja
A kölcsön szabad felhasználású, célja a devizabelföldi természetes személyek olyan jellegű kiadásainak
finanszírozása, melyekre célhitelt nem tudnak, vagy nem kívánnak igénybe venni.
2. A hitel összege
Minimális összege 250.000 vagy annak megfelelő CHF vagy EUR összeg. Maximális összege 5.000.000 Ft
vagy annak megfelelő EUR/CHF összeg.
3. A hitel futamideje
Minimum 12 hónap, maximum 6 év, hat hónapos lépésközzel.
4. A kölcsönkérelem befogadásának feltételei
az igénylő állandó (bejelentett) lakóhellyel és telefonnal (munkahelyi vezetékes, valamint otthoni
vezetékes vagy mobiltelefon) rendelkezik;
van nyugdíja vagy munkából származó rendszeres önálló jövedelme, amelynek havi nettó átlagos
összege legalább 60.000,-Ft;
nincs lejárt közüzemi tartozása vagy köztartozása;
legalább 2 hónapja bármely magyarországi banknál forgalmazó lakossági bankszámlával
rendelkezik, és hó végi kényszerhitele az utolsó 2 hónapban egyszer sem haladta meg a 3.000
Ft-ot.
nem szerepel a Bankközi Adós és Hitelinformációs Rendszerben (BAR)
nem folyik ellene büntető- vagy végrehajtási eljárás.
Munkaviszonnyal kapcsolatban előírt feltételek:
az igénylőnek jelenlegi munkahelyén 3 hónapja munkaviszonyban kell állnia (kivéve nyugdíjasok)
elvárt minimális munkaviszony nem pályakezdő esetén: minimum 18 havi folyamatos
munkaviszonnyal rendelkezik, amelyet maximum 2 munkahelyről lehet igazolni. A
munkaviszonyban 30 naptári napnál több megszakítás nem lehet.
pályakezdő esetén (aki maximum 29. életévét töltötte be és 18 hónapnál rövidebb ideje dolgozik):
az elvárt minimális munkaviszonyban folyamatosan eltöltött idő 12 hónap, amelyet a jelenlegi
munkahelyről kell igazolni;
határozott idejű munkaviszony esetén a kölcsön lejárata nem haladhatja meg a munkaviszony
lejáratától számított 12 hónapot;
alkalmazott esetében nettó 150 ezer Ft-nál magasabb havi jövedelem esetén csak
bankszámlakivonat fogadható el, amelyen szerepel a munkabér-jóváírás; ellenkező esetben
APEH-jövedelemigazolással kell jövedelmét igazolnia.
Fenti feltételek nyugdíjasra csak abban az esetben vonatkoznak, ha nyugdíj mellett dolgozik és az
abból származó jövedelmét is igazolja.
A mellékállásból származó jövedelem figyelembe vehető, amennyiben a mellékállásra a fent előírt
feltételek teljesülnek.

5. Kamat, díjak, jutalékok
A törlesztő részlet megfizetése a Banknál megnyitott lakossági bankszámláról történik az ügyfél külön
rendelkezése nélkül.
5.1 További szükségszerűen vagy esetlegesen felmerülő ügyfelet terhelő költségek:
Lakossági bankszámla vezetési díj, különeljárási díj, rendkívüli ügyintézési díj, rendkívüli levelezési díj, az
ügyfél kérésére kiállított igazolások díja.
6. Törlesztés
A törlesztő részlet (kamat + tőke + kezelési költség) megfizetése beszedéssel történik az ügyfél Banknál vezetett lakossági bankszámlájáról (Ft), vagy devizaszámlájáról. Törlesztő napként adott hónap 5-e, 10-e, 15-e választható.
Ha forintszámláról történik a deviza alapú kölcsön törlesztése, akkor az esedékesség napján a svájci
frankban, illetve euróban megállapított törlesztő részlet konvertálása az aznap érvényes reggel 7 órai deviza eladási árfolyamon valósul meg.
Egyenletes, annuitásos törlesztés: az adós a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztő részlet fizetésére köteles, a törlesztő részlet a tőke visszafizetése mellett a kamat és a kezelési költség összegét is tartalmazza.
7. A hitel biztosítékai
A 2005. november 2-tól érvényes Hirdetmény alapján.
A kamat változó, de ügyleti éven belül állandó.
A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamat- és árfolyamkockázatát.
Az akció a 2005. június 1-től 2005. december 31-ig befogadott HUF, EUR és a 2005. november 2-tól 2005. december 31-ig befogadott CHF hitelekre vonatkozik.
A kölcsönigénylő személye és igazolt havi nettó jövedelme. Adóstárs, illetve készfizető kezes nem vonható
be az ügyletbe!

8. A hitel folyósítása
HUF: Egy összegben történik Ft-ban az ügyfél Banknál vezetett lakossági bankszámlájára
CHF és EUR: Egy összegben Ft-ban történik az ügyfél lakossági bankszámlájára (a svájci frankban, illetve euróban
nyilvántartott hitelösszeg deviza eladási árfolyamon kerül átszámolásra)
vagy svájci frankban illetve euróban az ügyfél devizaszámlájára.
9. Szükséges nyomtatványok, dokumentumok
kölcsönigénylő lap
munkáltatói jövedelemigazolás
forgalmazó bankszámla utolsó két havi kivonata
2 különböző, harminc napnál nem régebbi fizetési határidejű, az igénylő állandó, vagy ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló kifizetett közüzemi számlalevél, valamint a készpénzátutalási megbízás befizetést igazoló feladóvevénye, vagy bankszámlakivonat, amelyről megállapítható a teljesítés. Amennyiben az ügyfél által megadott telefonszám titkos, akkor az egyik számlalevélnek az ahhoz a számhoz tartozó számlalevélnek kell lennie
az utolsó lezárt évről szóló, 30 napnál nem régebbi APEH jövedelemigazolás szükséges az alábbi esetekben: az igénylő nem alkalmazott, vagy jövedelme vállalkozásból származik, vagy saját maga vagy családja által tulajdonolt cégben alkalmazott vagy mellékállásból is igazol jövedelmet,
vállalkozói / őstermelői / nyugdíjas igazolvány - vállalkozó, őstermelő ill. nyugdíjas igénylő esetén
a nyugdíjjogosultságot megállapító TB határozat - nyugdíjas igénylő esetén
tartózkodási- és munkavállalási engedély - külföldi munkavállaló igénylő esetén magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító okirat (személyi igazolvány/személyazonosító igazolvány és személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány) és egy második, személyére kiállított érvényes okmány (adó-, vagy TB kártya, vagy jogosítvány, vagy útlevél);

Erste bank Raiffeisen bank
 
< Előző

 
MNB: 113080142752