Hitelgarancia

Hitelgarancia

Hitelgarancia Egyszerűsített bírálatú ügyletek

A kereskedelmi bankok a kis- és közepes vállalkozások hitelezésében növekvő aktivitással vesznek részt. A bankok az ügyfelek hitelkérelmeinek elbírálásakor a vállalkozásokat minősítik. A Hitelgarancia Rt. a bankokkal kétoldalú együttműködési megállapodásokat kötött egyes kis- és középvállalkozásoknak szóló banki hiteltermékek gyors és megbízható elbírálására. A megállapodásokban rögzített, egyszerűsített eljárással történő garanciavállalás révén a kis- és középvállalkozások nagyszámú, viszonylag kisösszegű hiteleket kaphatnak.

Az együttműködési megállapodások egyaránt tartalmazzák a hitelezés és a garanciavállalás kondícióit. Amennyiben a kezességvállalási kérelem megfelel a megállapodásban előírt feltételeknek, a szerződést megkötik, a Hitelgarancia Rt. nem vizsgálja meg külön a kérelmet. Így az ügyintézés időigénye jelentősen lecsökken.

Hitelgarancia

Néhány kiemelt egyszerűsített elbírálású hiteltermék:

Üzletszabályzat

A Hitelgarancia Rt. üzletszabályzata szigorúan meghatározza, hogy a társaság milyen szervezetek hiteleire és hogyan és milyen feltételekkel vállalhat kézfizető kezességet. A jelenlegi törvényi felhatalmazás szerint kis- és középvállalkozások, illetve MRP szervezetek hiteleire és bankgaranciáira adhatunk hitelgaranciát. KKV-nak minősül  minden olyan vállalkozás, amelyekben az állami, illetve önkormányzati tulajdonrésze közvetve sem haladja meg a 25 százalékot, a foglalkoztatottak száma pedig nem éri el a 250 főt. Feltétel továbbá, hogy a cég éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő összeg legyen, de ennél nagyobb forgalom esetén is van lehetőség a garancia vállalásra, ha a társaság mérlegfőösszege kisebb, mint 43 millió euró.

 
< Előző

 
MNB: 113080142752