Kezdőlap arrow Hasznos tudnivalók arrow Szocialpolitikai kedvezmény (szocpol)

Hitel - Hitel kereső

Kiemelt hitel

Autógumi hitelre? Már ez sem probléma

Az abroncs cseréjére minden évben felhívják figyelmünket, s nincs is olyan autós, aki ne lenne tisztában annak fontosságával. Ennek ellenére
 

BAR-lista (KHR)

BAR-lista - Központi hitelinformációs rendszer(KHR) BISZ
 

Építési kölcsön

Építési hitel hitelajánlat adatlap Jelzáloglevél kamattámogatás mellett nyújtott házépítési hitel A hitel ház építésére vehető igénybe. A hitel
 

Földhivatal

Földhivatal - Földhivatakok megyénként  
 

Gyorshitel

Gyorshitel 5 nap alatt Szabad felhasználású hitel hitelajánlat adatlap   Gyorshi
 

Szocialpolitikai kedvezmény (szocpol)

Lakásépítési kedvezmény (szocpol)

SzocpolEgyszeri, vissza nem térítendő, meglévő eltartott gyermek(ek) után járó állami támogatás.

A kedvezményt nagykorú magyar állampolgár, valamint a 16. életévét betöltött, tartós nevelésbe vett kiskorú magyar állampolgár veheti igénybe a vele közös háztartásban élő, általa eltartott és a felépített, illetőleg megvásárolt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke és más eltarott családtagja után.
A támogatott célok között szerepel: új lakás felépítése, a családi vagy ikerház emeletráépítésnek minősülő tetőtérbeépítés
 

Az értékesítés céljára újonnan felépített vagy felépíttetett lakás megvásárlása
Olyan építési munkák, amelyek eredményeképpen 50%-ot elérő arányban az igénylő tulajdonában lévő lakása az épület alapterületének növelésével legalább egy lakószobával bővül (kettő vagy több gyermeket eltartó építtető esetében ideértve az új lakás építésének nem minősülő tetőtér-beépítést is - a kedvezmény fele mértékével)

Használt lakás vásárlása (cseréje), ha az igénylő három vagy több gyermeket tart el és a 2001. augusztus 1-jén már legalább 50%-ban tulajdonában lévő lakását értékesíti és helyette nagyobb hasznos alapterületű, legalább egy lakószobával több szobaszámú, továbbá legalább komfortos lakást vásárol. Az értékesített lakás eladási árának az azt terhelő, visszafizetett önkormányzati, illetőleg munkáltatói támogatással, valamint lakáscélú hitelintézeti kölcsönnel csökkentett összegét a vásárlásra kell fordítani. A kedvezmény igénybevételével megvásárolt lakóingatlanban az eltartók tulajdoni hányada nem lehet kevesebb, mint az értékesített lakásban volt, illetve az értékesített lakás teljes vételárát a vásárlásra kell fordítani. A lakásépítési kedvezmény mértéke ez esetben szintén a lakásépítési kedvezmény összegének a fele.

A támogatás összege:

  • első gyermek után: 900.000 Ft
  • második gyermek után: 1.500.000 Ft
  • harmadik gyermek után: 1.400.000 Ft
  • negyedik gyermek után: 800.000 Ft
  • minden további gyermek után: 200.000 Ft


Hitel Otthonteremtési támogatás

Fiatalok otthonteremtési támogatására jogosultak a gyermeke(ke)t nevelő, 35 év alatti házastársak, legalább egy éve közös háztartásban élő élettársak vagy egyedülálló személyek a használt, legalább komfortos lakás vásárlásához szükséges önerő növelése érdekében, amennyiben az ingatlan vételára nem haladja meg Budapesten és megyei jogú városokban a 12 millió forintot, vidéken a 8 millió forintot.
A lakás vételára nem lehet több sem az illetékes önkormányzat jegyzője által kiadott értékbizonyítvány szerinti értéknél, sem a hitelintézet által megállapított forgalmi értéknél.

  • első gyermek után: 450.000 Ft
  • második gyermek után: 750.000 Ft
  • harmadik gyermek után: 700.000 Ft
  • negyedik gyermek után: 400.000 Ft
  • minden további gyermek után: 100.000 Ft


A fiatalok otthonteremtési támogatásának összege megegyezik a fenti táblázatban szereplő kedvezménnyel, de nem haladhatja meg az adásvételi szerződés szerinti vételár 70%-át.
E támogatást igényelhetik a támogatást korábban született gyermekek után igénybevevők a később született gyermek(ek) után is - az adásvételi szerződés keltének időpontjában érvényben volt összegben - abban az esetben, ha kölcsönszerződésük van. Az igénybe vett támogatást csak a még fennálló - elsődlegesen a jelzáloglevél kamattámogatott - kölcsön tőketörlesztésére lehet fordítani.

Megelőlegező kölcsön

Megelőlegező kölcsönA fiatal házaspár az önerő növelése érdekében kérheti a kedvezményre jogosító feltételek fennállása esetén a Lakásépítési kedvezmény kölcsönként történő megelőlegezését. Fiatal a házaspár, ha a kölcsön- (adásvételi) szerződés megkötése időpontjában a házastársak egyike sem töltötte be a 40. életévét.
A támogatás kizárólag új lakás felépítésére, illetve az értékesítés céljára épített és építtetett lakás megvásárlására, és olyan új lakás megvásárlásához vehető igénybe, amelynek magánszemély tulajdonosa az ingatlan tekintetében eredeti szerzőnek minősül.
A gyermektelen fiatal házaspár legfeljebb két születendő gyermek, egygyermekes fiatal házaspár további egy születendő gyermek vállalása esetén jogosult a megelőlegező kölcsön igénybevételére.
A vállalt gyermek megszületésére vonatkozó határidőt, mely egyben a megelőlegezés időtartama is, lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, lakás építésénél a használatbavételi engedély kiadásának napjától kell számítani:
A kedvezmény összege Esetek: Megelőlegező kölcsön összege Megelőlegezési időszak
Egygyermekes fiatal házaspár további egy gyermeket vállal 1.500.000 Ft 4 év

Gyermektelen fiatal házaspár egy gyermeket vállal 900.000 Ft 4 év

Gyermektelen fiatal házaspár két gyermeket vállal 2.400.000 Ft 8 év

A gyermekvállalásra vonatkozó határidő a terhesség időszakára egyszer meghosszabbodik, ha az igénylő házaspár a terhességet orvosi bizonyítvánnyal a vállalási határidő lejáratáig a banknak igazolja. A gyermekvállalás teljesítéseként kell elfogadni az építtető, a vásárló örökbefogadott, valamint bírósági vagy hatósági határozat következtében utóbb a háztartásába került vér szerinti gyermekét. A gyermekvállalás teljesítését, továbbá a megelőlegezés időtartama alatt bekövetkező házasságfelbontás tényét az igénylő házaspár az azt igazoló okmány kiállítását, illetve a bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 60 napon belül köteles a megelőlegező kölcsönt folyósító hitelintézetnek bemutatni.

Adó-visszatérítési támogatás

E támogatási forma már csak akkor igényelhető, ha az adásvételi szerződés megkötésére, illetve az építési engedély kiadására 2005.02.01. előtt került sor. Ekkor a 2005.01.31-én hatályos szabályozást kell alkalmazni.

Egyszeri, vissza nem térintendő támogatás. Minden új lakást vásárló, építő jogosult a kedvezmény igénybevételére.
Az adó-visszatérítési támogatás összege lakásépítés esetén a megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett, új lakás vásárlása esetén a megvásárlásról kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó 60 %-a, de lakásonként legfeljebb 400 000 Ft.
Saját beruházású lakásépítés esetén az adó-visszatérítési támogatás 1/4-e csak a használatbavételi engedély bemutatása után kerül folyósításra.

Akadálymentesítési támogatás

Műszakilag akadálymentes új lakás megvásárlásához és felépítéséhez nyújtott állami támogatás, a súlyosan mozgássérült személyek részére, a MEOSZ javaslata alapján akadálymentes új lakás építéséhez, vásárlásához vagy meglévő lakás akadálymentesítéséhez.
Csak méltányolható lakásigény kielégítésére, a meglévő anyagi eszközök kiegészítéseképpen lehet nyújtani.

A támogatást igényelhetik:
Mozgássérültek,
olyan lakásvásárló, építő, építtető magánszemély, akinek mozgássérült közeli hozzátartozója vele együtt költözik.

Önkormányzati támogatás

Az önkormányzat rendeletében és képviselőtestületi döntéseiben határozza meg a jogosultak körét, az igénybe vehető támogatás formáját (kamat- és nem kamatmentes kölcsön vagy vissza nem fizetendő lakáscélú támogatás) és mértékét. A támogatást a helyi önkormányzatnál kell igényelni, annak lebonyolítását az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a Bank végzi.

Munkáltatói támogatás

Kamat- és nem kamatmentes kölcsön vagy vissza nem fizetendő támogatás lakáscélra. Az adott munkáltató alkalmazottai részére, a munkáltató szabályzatában, illetve a kollektív szerződésben meghatározott, továbbá a kölcsönszerződésben kikötött feltételekkel. A támogatás bármely lakáscélra igénybe vehető. Igénylését a munkáltatónál kell kezdeményezni, a támogatás lebonyolítását a munkáltatóval kötött megállapodás alapján a Bank végzi.

 
< Előző   Következő >

 
MNB: 113080142752