BAR-lista (KHR)

BAR-lista - Központi hitelinformációs rendszer(KHR)
BISZ

Adatszolgáltatás a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tárolt adatokról:

Pénzügyi intézmény Ügyfelének joga van arra, hogy a KHR-ben róla tárolt adatokba be­tekintsen. Az Ügyfél e jogát bármelyik Pénzügyi in­téz­mény bármely fiókjánál, az ún. „Ügyféltudakozvány” tranzakció kérelmezésével gya­ko­rol­hatja. A választ a BISZ Zrt. ki­nyomtatva, az ügyfél nevére megcímzett, zárt borítékban juttatja vissza a tranzakciót feladó Pénzügyi intézménynek. A bontatlan borítékot a Pénzügyi intézmény adja át az ügyfél­tudakozvány igénylőjének. Az ügyféltudakozványban szerepel az Ügyfél minden hitelreferencia-adata, valamint annak a Pénzügyi intézménynek a neve is, aki az Ügyfelet a KHR-be felvitte.

Adatmódosítási, adattörlési kérelmek benyújtása a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) tárolt adatokkal kapcsolatban:

A KHR-be adatot felvivő Pénzügyi intézmény (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) fe­le­lős az adatok tartalmáért, helyességéért. Ő vagy jogutódja mindaddig felelősséggel tartozik az adatok tartalmáért, teljességéért, napra kész karbantartásáért és lezárásáért, amíg a rend­szer­ben általa felvitt adat van.

Adatmódosítási, adattörlési kérelmek elbírálásához az azokat a KHR-be felvivő Referenciaadat-szolgáltatónak áll rendelkezésére azon adatok köre (szerződés, számla­információk, törlesztési információk stb.), amelyek a kérelmekkel kapcsolatos érdemi döntések meghozásához lehetnek szükségesek. A gyors, hatékony ügyintézés érdekében azt javasoljuk, hogy módosítási, javítási, törlési igényét az adatot a KHR-be felvivő Referenciaadat-szolgáltatóhoz szíveskedjen benyújtani.

BŐVEBBEN:

 
< Előző   Következő >

 
MNB: 113080142752