Hitel fedezet alapon

Hitel fedezet alapon
Szabad felhasználású hitel hitelajánlat adatlap

Szabadfelhasználású hitel fedezet alapon

A hitel célja:

A hitel szabad felhasználású, célja a természetes személyek olyan jellegű kiadásainak finanszírozása, melyekre célhitelt, azaz áruhitelt, gépjármű hitelt, stb. nem tud vagy nem kíván igénybe venni.

Szabadfelhasználású hitel fedezet alapon A hitel minimális összege:

A hitel minimális összege 1 millió Ft, illetve 1 millió Ft-nak megfelelő CHF vagy EUR összeg. Maximum összege: fedezet alapon 100 millió Ft, illetve 100 millió Ft-nak megfelelő CHF vagy EUR összeg. A hitel összege azonban nem lehet több, mint a fedezetül felajánlott ingatlan(ok) hitelbiztosítéki értékének - HUF kölcsön esetén 70%-a; - CHF és EUR hitel esetén 60%-a;

A hitel futamideje:

A hitel futamideje minimum 1 év, maximum 20 év lehet.

4. Fedezetként elfogadható ingatlanok
A hitelügylet fedezeteként csak Magyarország területén levő per-, teher- és igénymentes, valamint önállóan forgalomképes ingatlan szolgálhat, melynek műszaki állapota végleges. A fedezetként felajánlott ingatlannak a kölcsönigénylő vagy hozzátartozója tulajdonában kell lennie. Bankunk az alábbi ingatlanokat fogadja el fedezetként: lakás céljára szolgáló ingatlan, üdülő, hétvégi ház, építési telek és városban található, önálló helyrajzi számmal rendelkező garázs.

5. Kamat, díjak, jutalékok
A törlesztő részlet megfizetése a Banknál megnyitott lakossági folyószámláról történik az ügyfél külön rendelkezése nélkül.
Az érvényben lévő kamatok, díjak és jutalékok mértéke
Kamat .. HUF: jelenleg évi 15,95 %
.. CHF: - Éves kamatperiódus esetén jelenleg évi 4,75 %
- 6 hónapos kamatperiódus esetén évi 4,55%
.. EUR: jelenleg évi 4,99 %
Kezelési költség HUF: havi 0,19 %. CHF és EUR: havi 0,15 %.
Folyósítási jutalék a folyósított kölcsönösszeg 1,5 %-a, min 25 eFt, 150 CHF, 100 EUR

Szerződésmódosítási díj részbeni előtörlesztéskor, fedezetcsere, illetve minden egyéb, az ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosításkor 2,0 %, minimum 10.000 Ft, 60 CHF-nak vagy 40 EUR-nak megfelelő HUF részbeni-, és teljes előtörlesztéskor, 2005.05.01. után befogadott hitelek esetén: 0%

 

Értékbecslési díj
A Bankkal szerződéses kapcsolatban álló értékbecslők által felszámított egyszeri díj, mely nem lehet több 24.000 Ft + ÁFA-nál. (a díj mértékéről az értékbecslővel kell megállapodni!)

5.1 További szükségszerűen vagy esetlegesen felmerülő ügyfelet terhelő költségek:
Értékbecslési díj; közhiteles tulajdoni lap másolatának díja vagy TAKARNET lekérdezés díja;
közjegyzői okiratba foglalás díja a 14/1991 (XI. 26.) IM rendelet szerint; lakossági bankszámla
vezetési díj; vagyonbiztosítási díj; életbiztosítás díja (amennyiben szükséges); stb.

6. Törlesztés
A törlesztő részlet (kamat+ tőke + kezelési költség) összegét az ügyfél lakossági folyószámlájáról (Ft), vagy devizaszámlájáról fizeti meg annuitással. Az adós a futamidő alatt havi egyenlő összegű törlesztő részlet fizetésére köteles. A törlesztő részlet a tőke visszafizetése mellett a kamat összegét is tartalmazza. A törlesztő részlettel egy időpontban fizetendő a kezelési költség.

A fedezetül felajánlott ingatlan(ok)ra bejegyzett jelzálogjog. A kölcsönigénylő, a kölcsönigénylővel egy háztartásban élő házastárs/élettárs személye és igazolt havi nettó jövedelme. A házastár/élettárs kötelező Adósként bevonásra kerül a hitelügyletbe.
A fedezetként lekötött ingatlan(ok)ra megkötött vagyonbiztosítás, mely(ek)ben a hitel futamideje alatt a Bank a kedvezményezett.
Egykeresős családnál, vagy egyszemélyes ügylet esetén hitelfedezeti életbiztosítás vagy készfizető kezesség.

8. A hitel folyósításának feltételei
Érvényes, közokiratba foglalt kölcsön- és jelzálogszerződés vagy tartozáselismerő nyilatkozat;
Az ügyfél rendelkezik a Banknál vezetett lakossági folyószámlával / devizaszámlával, ahonnan a kölcsön törlesztése történik;
Az illetékes földhivatalnál a jelzálogjog határozattal bejegyzésre került vagy a bejegyzési kérelem a tulajdoni lapon legalább széljegyként szerepel;
Az ügyfél a fedezetül szolgáló ingatlan(ok)ra a vagyonbiztosítást megkötötte (kivéve: építési telek), s kötvényt bemutatta, abban kedvezményezettként a BANK. feltüntetésre került.

9. A hitel folyósítása
HUF CHF és EUR: Egyösszegben történik Ft-ban az ügyfél lakossági folyószámlájára

Erste bank

 
< Előző   Következő >

 
MNB: 113080142752