Kezdőlap arrow Lakossági hitel arrow Osztrák jelzálog hitel

Osztrák hitel


3. Hitelbírálat

Az értékbecslést és az alábbiakban megjelölt hitelbírálathoz szükséges dokumentumok hiánytalan benyújtását követően kerül sor a végleges hitelbírálatra. A Bank döntéséről a megbízott tájékoztatja a megbízó ügyfelet. Az ajánlat elfogadása után a Bankban kerül sor a szerződés aláírására és a szerződésben, illetve jelen tájékoztató 4. pontjában foglalt kötelezettségek teljesítését követően pedig a folyósításra.

A hitelbírálathoz szükséges dokumentumok:

*
kölcsönkérelmi adatlap (kitöltve és minden oldalán aláírva)
*
személyes okmányok (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolata
*
értékbecslés
*
ingatlan adásvétele esetén adásvételi szerződés vagy előszerződés, kivételes esetben az eladó értékesítési szándékát kifejező szándéknyilatkozat
*
más banki hitel kiváltása esetén a kiváltandó hitelre vonatkozó banki egyenlegközlő nyilatkozat

4. Folyósítás

A folyósításhoz szükséges dokumentumok:

*
közjegyzői okirat
*
közjegyzői okirat és zálogszerződés (vételi jogra vonatkozó megállapodás) földhivatali érkeztetése (Megbízott cég intézi)
*
széljegyes tulajdoni lap (kiváltását és a Bank részére történő megküldését Megbízott cég intézi)
*
vagyonbiztosítás a Bank javára engedményezve (Ügyfél intézi)
*
előző évi mérleg/adóbevallás (saját céggel rendelkezők/egyéni vállalkozók)
*
cégkivonat/vállalkozói igazolvány (saját céggel rendelkezők/egyéni vállalkozók)
*
jövedelemigazolás (A Bank kétnyelvű formanyomtatványán)!!!
*
más banki hitel kiváltása esetén kiengedő nyilatkozat (Ügyfél szerzi be)
*
Kincstári Vagyoni Igazgatóság hozzájáruló nyilatkozata jelzálogjog bejegyzéséhez (Magyar Állam javára bejegyzett jogok esetén)
*
Gyámhatóság hozzájáruló nyilatkozata jelzálogjog/vételi jog bejegyzéséhez (amennyiben a biztosíték tulajdonosai között kiskorú gyermek található)
II. A kölcsönre vonatkozó kondíciók
5. A kölcsön fedezete

A Bank hitelezési tevékenysége az egész ország területére kiterjed. A kölcsön fedezete lehet a Bank által forgalomképesnek ítélt egy vagy több ingatlan, melyek között egy lakóingatlannak minden esetben kell lennie.

A finanszírozási hányad az ingatlan piaci értékének maximum 40-60%-a (az ingatlan területi elhelyezkedésétől függően).
6. A kölcsön devizaneme euro.
7. Hitelkondíciók

Kamat + évi kezelési költség: 6,75%-9,75% (a Bank hitelbírálati döntése alapján)

Futamidő: max.15 év

Felvehető kölcsönösszeg: 5 Mio Ft-tól (ill. ennek megfelelő euro)

Törlesztési periódusok: Negyedévente egyenlő tagú törlesztéssel (annuitásos alapon)

Hitelfedezeti balesetbiztosítás: 95-172 EUR/év

Egyszeri banki költségek: - Hitelbírálati díj: 1%

- Szerződéskötési (és egyéb) díjak: 230 EUR

Értékbecslési díj: 25.000-35.000 Ft + ÁFA

Közjegyzői díj (az aktuális közjegyzői díjszabás szerint): Kb. 0,3-0,5%

Földhivatali illetékek: (tulajdoni lap, bejegyzési illeték) 4.000 Ft/tulajdoni lap 10.000 Ft/ingatlan
8. Előtörlesztés

A hitel előtörlesztésére, illetve végtörlesztésére bármikor lehetőség van. A hitelszerződés módosítás díja 150 EUR, mely a bank felé előre fizetendő. A végtörlesztés díja 200 EUR.
9. Biztosítékok

Az Ügyfélnek és Adóstársának (zálogkötelezetteknek, kezeseknek) közjegyző előtt egyoldalú tartozáselismerő nyilatkozatot kell tenniük.

A kölcsön biztosítékai:
*
Zálogjog és opciós vételi jog a fedezetül szolgáló ingatlanra
*
Vagyonbiztosítás az ingatlanra, melynek kedvezményezettje a Bank

Jelen tájékoztató nem minősül ajánlattételnek! Előzetes költség az előszűrés után az értékbecslés díja, további költség a folyósításkor levonandó hitelközvetítés díj: kilenc százalék. 
 
MNB: 113080142752